07
2006

Odpověď předsedy vlády Ing. Jiřího Paroubka na dopis od ASOMPČR ze dne 3.7.2006

sekce: Dopisy / odpovědi - Úřad vlády

ASOMPČR

Vážený pane předsedo,

jsem potěšen, že se Asociace strážníků obecních a městských policií ČR Vaším dopisem ze dne 3. července 2006 připojuje k diskuzi o novele zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Je z něj patrné, že sledujeme shodný cíl: zákony jsou zde především pro lidi, mají chránit - a jak správně poukazujete – mají mít i svou preventivní funkci.

Rád bych Vás také seznámil s pozicí vlády v našem legislativním procesu a také s mým postojem. Vládní návrh na změnu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů byl v poslanecké sněmovně projednáván od listopadu 2004. Během projednávání tohoto zákona poslanci významným způsobem ovlivnili jeho konečnou podobu. Namátkou uvedu například doplnění ustanovení o zákazu antiradaru, vč. sankcí, povinnost mít během jízdy při sobě doklad o zdravotní způsobilosti, vč. sankcí, povinnost celodenního svícení (bez ohledu na snížení viditelnosti) po celý rok, vč. sankcí. Tyto příklady jsem uvedl proto, abyste lépe pochopil, že ač vláda kvalifikovaně připraví návrh legislativní úpravy, a to s využitím doporučení profesních odborníků a aplikováním pozitivních zahraničních zkušeností, je celý další proces ovlivněn především projednáváním v poslanecké sněmovně a v senátu. Proto Vaši výzvu k šestiměsíčnímu času na prokázání funkčnosti zákona, která má jistě své opodstatnění, považuji mnohem více než za výzvu k vládě za výzvu k parlamentu.

Ve svém dopise se ptáte, komu prospěje zpochybňování novelizovaného zákona, když nebyl dán čas na prokázání jeho funkčnosti. Přitom sám hned navrhujete 4 změny. Zákon je platný a zpochybňování jeho platnosti si jistě nepřeji. Avšak obdobně tak jako Vy vnímám, že některá jeho ustanovení jsou zaměřena mnohem víc do oblasti sankcí, případně správních komplikací než do oblasti působení účinné prevence a zjednodušení. V současné době, krátce po nabytí působnosti novely tohoto zákona, sami řidiči velmi hlasitě volají po jeho změně. Chápou jasně, že jde o bezpečnost všech, kdo se na našich komunikacích pohybují, avšak celkem oprávněně se domnívají, že některá ustanovení nejsou zcela doladěna. Mezi ně jistě patří například problém nulové tolerance při postihu překročení maximální povolené rychlosti. A řidiči je právě velmi často kritizována především obecní a městská policie, že používá radary bez ohledu na jejich toleranci rozpětí měřené rychlosti od skutečné.

Vážený pane předsedo, věřím, že Váš zájem o tvorbu legislativy i Vaše účast ve vnějším připomínkovém řízení napomůže při její tvorbě a že zformulujete přesvědčivé připomínky podložené zkušeností, déledoběji ověřenými poznatky a zejména pak i zobecňující kvalifikací všech členů Vaší asociace, které si vážím.


S pozdravem Jiří Paroubek - Předseda vlády České republiky


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |