07
2006

Dopis Ing. Jiřímu Paroubkovi - předsedovi vlády

sekce: Dopisy / odpovědi - Úřad vlády

Ing. Jiří Paroubek

Vážený pane předsedo,

je pro nás velkým překvapením Vaše vyjádření k novelizovanému zákonu č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Nemohu se zbavit dojmu, že je hlavním důvodem Vašeho postoje spíše politický kalkul než odborné důvody. Komu zpochybňování novelizovaného zákona prospěje? Majoritní skupina slušných řidičů a také nezúčastněných a nevinných chodců, kteří jsou často oběťmi neukázněných řidičů, na tom jen tratí. Vydělá na tom opět malá skupina řidičů ignorujících dopravní předpisy a z této strany je třeba vnímat i určité loby proti přijaté novele zákona.

Rozšířením pravomocí strážníků došlo ke zvýšení pravděpodobnosti, že bude řidič v obci za porušování dopravních předpisů přistižen. To si mnozí řidiči uvědomují a proto ve vztahu ke strážníkům zaznělo mnoho nepodložených a nekvalifikovaných invektiv. Jak policisté, tak strážníci budou řešit zejména ta závažná porušování dopravních předpisů, která svým charakterem zapříčiňují vysoký počet zraněných a usmrcených osob, příp. velké materiální škody v katastrech obcí. Rozhodně se strážníci nebudou honit za drobnými prohřešky řidičů, k čemuž nejsou ani úkolováni. Rozšíření pravomoci strážníků má především preventivní charakter, a to si musí uvědomit hlavně samotní řidiči, případně chodci. Bylo by velmi nešťastné, kdybyste novelizovanému zákonu nedali šestiměsíční čas na prokázání jeho funkčnosti, případně slabin. Ukvapené rušení nebo novelizování tohoto zákona neumožní, aby do případných změn byly zapracovány zkušenosti policistů, strážníků a správních orgánů z jeho fungování, což by mohlo mít za následek opakované novelizace v budoucnosti. Především by se měly kvalifikovaně vyjadřovat ty politické subjekty, které usilují o zrušení celé novelizace. Měly by vysvětlit, v čem přesně spočívají případné chyby a nedostatky tohoto zákona a svá tvrzení doložit. Jak to udělají, když budou chybět praktické zkušenosti? Mnoho let patří situace na českých silnicích a chování českých řidičů k nejhorším ve vyspělých zemích. Kdo chce tento stav prodlužovat? Bude to nakonec i vláda, které končí mandát?

Co za úvahu v případné změně zákona č. 361/2000 Sb. a souvisejících právních předpisů jistě stojí je:

Bodový systém
- mohl by se zvýšit počet bodů řidiče z 12. alespoň na 15, ovšem preventivní charakter zákona a jeho dopady na neukázněného řidiče by zůstal zachován

Ztráta bodu za nerozsvícená světla
- vzhledem k tomu, že nesvícení v denní době nemá zřejmě přímý vliv na počet závažných dopravních nehod, přesto má nová povinnost pro bezpečnost provozu jistě nemalý pozitivní vliv
- ztrátu bodu by bylo možné ponechat za nerozsvícení světel za snížené viditelnosti

Prodloužení lhůt pro doručování písemností
- toto je skutečná administrativní slabina tohoto zákona

Omezení administrativní zátěže správních orgánů při následném řešení oznámených přestupků od obecních policií
- rozšířit počet přestupků, které mohou strážníci řešit v blokovém řízení

Takto by se však dalo ve výčtu pokračovat a co člověk, to jiný názor. Tímto způsobem se však legislativa tvořit nemůže a v minulosti to nikdy nepřineslo nic dobrého

Dejte změně šanci, již po dvou dnech její platnosti má pozitivní výsledky. Úpravu proveďte s odstupem, s využitím zkušeností a maximálně kvalifikovaně.


S pozdravem
Miroslav Stejskal
Předseda ASOMP ČR


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |