03
2008

Odpověď na dopis strážníka Tomáše Müllera

sekce: Dopisy / odpovědi - Strážníci MP / OP

Strž. Tomáš Miller

Vážený kolego,

navrhovanou novelu Zákona o policii ČR a související změnový zákon, který obsahuje i novelu Zákona o obecní policii, k dispozici mám, ale ne v elektronické podobě, abych ho mohl rozesílat. Jako zástupce ASOMP ČR jsem byl spolu se zástupcem hl. m. Prahy, Svazu měst a obcí a Grémia ředitelů městských policií statutárních měst účasten 2 dny na připomínkovém řízení k těmto zákonům, které bylo organizováno MV ČR. Mohu Vás informovat, že MV ČR připravilo tentokrát poměrně kvalitní novelu a ty body, které pro nás byly zásadně neakceptovatelné, byly po vzájemné dohodě upraveny do lepší podoby. Jediné, k čemu zástupci MV ČR mandát neměli, byla jakákoliv úprava ve věci prolongací zkoušek.

Tato věc však zůstává v tzv. rozporu, neboť všichni zástupci obecních policií vznesli návrh na zrušení trvalých prolongací a na úpravu, která by znamenala nejvýše 2 zkoušky. S tímto rozporem jde tedy zákon do prvního čtení do Poslanecké sněmovny a poté bude předán do výborů. Po projednání ve výborech, pakliže nedojde k zásadnímu zvratu, bude tento zákon „puštěn“ do druhého a třetího čtení a ať již ve stávající podobě nebo v upravené, může být schválen ještě do konce pololetí tohoto roku. S účinností se pak počítá buď na podzim roku 2008 nebo od 1.1.2009. Pro všechny zástupce obecních policií, vč. ASOMP ČR, je nyní jedinečná možnost přesvědčit poslance o diskriminaci strážníků ve vztahu k opakovaným zkouškám a přimět je ke změně příslušných ustanovení zákona.

Konkrétně k Vaší otázce uvádím, že je skutečně v novele obsažena podmínka maturity s termínem získání do roku 2015 s retroaktivitou pro strážníky, kteří již u MP pracují. Příslušná výjimka ze vzdělání se odvíjí od zákoníku práce a případných souvisejících právních předpisů a v současné době je stanovena na věk dovršení 45 let. Bude-li Vám tedy 45 a více let v roce 2015 a s Vaším průběhem počtu odpracovaných let u MP, nebude se na Vás povinnost maturity vztahovat. Podmínkou je totiž nejen dosažený věk, ale i počet vykonaných zkoušek a délka praxe. Návrh novely zákona č. 553/1991 Sb. obsahuje např. institut připoutání agresivní osoby k pevnému předmětu, zpřesňuje povinnosti strážníků, které jsou dnes poměrně široce uvedeny v § 2, dále možnost předvedení osoby na PČR, která narušuje veřejný pořádek a neuposlechne výzvy veřejného činitele o zanechání takových projevů a další úpravy pravomocí obsažené v jiných souvisejících právních normách tak, jak je tomu i v současné době. Další průběžné informace budeme postupně uveřejňovat na webových stránkách ASOMP ČR.


S pozdravem
Miroslav Stejskal
Předseda ASOMP ČR


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |