03
2008

Odpověď na email strážníka Ivo Černého - MP Mladá Boleslav

sekce: Dopisy / odpovědi - Strážníci MP / OP

str.Ivo Černý

Vážený kolego,

členem asociace samozřejmě jsi a máš evidenční číslo 109. K Tvému dotazu uvádím, že je Tebou navržená nátlaková akce jako všechny obdobné krajní možností a u nás strážníků si výsledkem rozhodně nejsem jistý. Mnoho lidí v této uzemi by si přálo, abychom neexistovali, protože by si mohli beztrestně páchat protiprávní jednání.

V současné době, kdy je návrh Zákona o obecní policii v rámci změnového zákona v Poslanecké sněmovně, se prioritně budeme snažit přesvědčit poslance již ve výboru pro obranu a bezpečnost, aby došlo k příslušné změně ustanovení týkajícího se prolongace zkoušek a ustálila se jedna varianta, tedy 2 x a dost. Pokud bychom neuspěli v Poslanecké sněmovně před nebo při druhém a třetím čtení, Tebou navržená akce, spíše v deklarativní podobě prostřednictvím shromážděných strážníků s transparenty, může přijít na pořad dne ve chvíli, kdy přejde Poslaneckou sněmovnou odsouhlasený návrh do Senátu. Já však věřím stále možnosti změny při projednávání v Poslanecké sněmovně.

Přestože nám neustále někdo či něco zahlcuje webbové stránky ASOMP ČR množstvím spamů, že to náš správce sítě nestačí čistit, je třeba průběžně sledovat probíhající kroky na našich stránkách, aby mohlo dojít k případné koordinaci postupů. I u vynucených zkoušek v průběhu platnosti osvědčení usilujeme o garance, že tohoto institutu nebude nikým zneužíváno a že by měl spolu s MV ČR o takové zkoušce rozhodovat orgán, kde budou mít strážníci svoje zastoupení. Nemyslím si, že by se tohoto institutu v budoucnu využívalo ve větší míře. U fatálního selhání strážníka si to ale i já umím představit, jen vysoká kvalifikovanost strážníků nám může přinášet do budoucna potřebnou prestiž a respekt.


S pozdravem
Miroslav Stejskal
Předseda ASOMP ČR


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |