10
2006

Reakce na článek „Proč je nikdo nemá rád?“ - Mladá Fronta

sekce: Dopisy / odpovědi - Sdělovací prostředky

Markéta Nováková - Generální ředitelka Mladé fronty

Vážená paní ředitelko,

jsem dlouholetým odběratelem deníku Mladá fronta a patřím k těm čtenářům, kteří dosud tento deník považovali za jeden z nejserióznějších na našem mediálním trhu. Musím přesto bohužel konstatovat, že řada článků a způsob psaní některých redaktorů přibližuje tento deník stále více k bulváru, zřejmě v honbě za počtem čtenářů.

Proč Vám však tyto řádky píši? V zastoupení strážníků obecních policií se musím důrazně ohradit proti způsobu, jakým byla práce strážníků prezentována jak textově, tak obrazově za použití fotomontáže na titulní straně v týdeníku MF PLUS č. 41/2006 (odkaz na článek). Tvrdí-li Váš zástupce šéfredaktora p. Hasoň v článku na str. 20 – 24, že městskou policii (dále „MP“) nemá nikdo rád, pak je to nejen údaj nepravdivý, ale i naprosto zavádějící. To, že nás nemají rádi občané, kteří se dopustili protiprávního jednání a byli za něj potrestáni, se dá do určité míry pochopit. Zdaleka ne všichni takto postižení by však prohlásili, že MP nemají kvůli tomu rádi. Důvěryhodnost strážníků hodnotí podle posledních průzkumů více než 50% občanů kladně, nevím tedy, z jakých údajů p. Hasoň vychází. I díky nekvalifikovaným článkům v médiích, které neustále prezentují strážníky jako „nasazovače botiček“, ačkoliv je to pouze zlomek z celkové činnosti, mají občané zkreslené informace, na základě kterých se pak ne vždy objektivně o MP vyjadřují. Vše nasvědčuje tomu, že si s námi p. Hasoň vyřídil prostřednictvím Vašeho týdeníku „účty“ za oprávněný odtah tak, jak se o něm zmiňuje v článku. Dovolí si dokonce tvrdit, že strážníci odtahují vozy ze zlomyslnosti, což je naprosto absurdní. Další zajímavostí je, jaké údaje z výsledků práce pražských strážníků si pro prezentaci vybral. Z mnohých možných variant s vybral ty říkejme jim nejbanálnější a pominul samotnou skutečnost, že strážníci při své hlídkové službě v úřední povinnosti zakročují proti pachatelům jakéhokoliv protiprávního jednání, tedy i projevům závažné trestné činnosti.

Ze statistiky pražské MP za prvních 9 měsíců namátkou vybírám: Strážníci zadrželi 247 osob, po kterých bylo vyhlášeno celostátní pátrání (vždy se jednalo o osoby, po kterých se pátralo v souvislosti s trestnou činností).

Strážníci omezili na osobní svobodě 458 pachatelů podezřelých ze spáchání trestného činu.

Nalezli a tím také umožnili navrácení původním majitelům 117 odcizených motorových vozidel.

Strážníci pravidelně kontrolují místa, kde se pohybují osoby drogově závislé, a to vč. případného sběru injekčních stříkaček, aby se o ně nezranili lidé nebo děti na pískovištích, což je obecně známo. Jen p. Hasoň to neví. Bohužel těmto věcem nelze předejít jen preventivní hlídkovou službou, neboť se drogově závislé osoby neustále přesunují a nelze každému z nich přidělit strážníka. Strážníci, ať již jsou odkudkoliv, čelí mnohdy pachatelům, kteří jsou ozbrojeni a úspěšnost zákroků jasně dokládá jejich schopnost a profesionalitu. Pozastavuje-li se p. Hasoň nad tím, že strážník nezakročuje proti narkomanovi, který si na veřejnosti aplikuje drogu do žíly, ať tedy zkusí najít v zákoně citaci, že je takového jednání protiprávní. My ovšem právní normy netvoříme, my jen dohlížíme a případně vynucujeme respektovanost těch platných. Poté příběh p. Hasoně o kontrole ve vztahu k fence Pídě a narkomanovi, který si na blízké lavičce aplikuje do žíly Heroin, nemá žádnou relevanci.

Poměrně jednoduchý a skutečně aplikovaný princip práce strážníků má pro společnost v oblasti bezpečnosti veliký význam a nebýt této práce, vypadaly by naše obce úplně jinak, a to v tom negativním slova smyslu ve vztahu k bezpečnosti občanů a jejich majetku.

Naprostým vrcholem je potom titulní strana, kde chce p. Hasoň ve čtenářích navodit dojem, že si strážník více hledí nasazování „botičky“, než toho, že mu za zády dva mladíci kopají do třetího. Ze způsobu a provedení tohoto snímku je zcela jasné, že se jedná o podvrh z cílenou snahou poškodit zájmy jedné celé profesní skupiny. Poměrně rozsáhlá oblast prevence, kterou řada obecních policií velmi profesionálně zvládá a která je zaměřena zejm. na předškolní a školní mládež, stejně tak jako na velmi zranitelné seniory, staví tuto profesní skupinu na daleko vyšší úroveň, než co se od ní v minulosti vůbec očekávalo.

Jednotlivé excesy strážníků nemohou na tomto stavu nic změnit, neboť takovýchto excesů se dopouštějí zaměstnanci všech profesních skupin, vč. redaktorů.

Z výše uvedených důvodů si Vás dovoluji požádat o následující:

1. O omluvu ve stejném týdeníku, a to v tom smyslu, že se jednalo o článek nevyvážený a neobjektivní.

2. Pokud tomu nebudou bránit zvláštní důvody, o uveřejnění mého stanoviska v týdeníku MF PLUS.

Nebude-li reagováno odpovídajícím způsobem na naši výhradu k uvedenému článku, obrátíme se na syndikát novinářů se svou stížností a zvážíme i případnou žalobu.


S pozdravem
Miroslav Stejskal
Předseda ASOMP ČR


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |