Dopisy / odpovědi - Sdělovací prostředky vs. ASOMPČR10
2006

Reakce na článek „Proč je nikdo nemá rád?“ - Mladá Fronta

sekce: Dopisy / odpovědi - Sdělovací prostředky

dopis

Markéta Nováková - Generální ředitelka Mladé fronty

Vážená paní ředitelko,

jsem dlouholetým odběratelem deníku Mladá fronta a patřím k těm čtenářům, kteří dosud tento deník považovali za jeden z nejserióznějších na našem mediálním trhu. Musím přesto bohužel konstatovat, že řada článků a způsob psaní některých redaktorů přibližuje tento deník stále více k bulváru, zřejmě v honbě za počtem čtenářů.

...celý článek
07
2006

Otázky a odpovědi pro článek do časopisu Parlament

sekce: Dopisy / odpovědi - Sdělovací prostředky

dopis

ASOMPČR

Vážený pane předsedo,

Vzhledem k tomu, že se chceme na stránkách časopisu Parlament, vláda, samospráva věnovat novému silničnímu zákonu, ráda bych Vás požádala touto cestou o vyjádření k aktuálnímu stavu po téměř třech týdnech zkušeností v praxi a rovněž v souvislosti s posílením pravomocí Obecní a městské policie ČR.

...celý článek
07
2006

Reakce na probíhající kampaň proti strážníkům MP...

sekce: Dopisy / odpovědi - Sdělovací prostředky

dopis

Zasláno redakci Lidových novin a ČTK

Vážená redakce,

V současné době sleduji poměrně razantní kampaň namířenou proti strážníkům obecních policií, a to zejm. v souvislosti s novelou zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

Sám jsem 14 let strážníkem pražské městské policie, několik let jsem ředitelem Obvodního ředitelství MP Praha 1 a současně několik let předsedám Asociaci strážníků obecních a městských policií ČR (dále jen ASOMP ČR). Poměrně zarážející pro mně je určité neetické jednání řady tzv. „odborníků“...

...celý článek
06
2006

Dopis ČTK v reakci na článek uvedený v Lidových novinách

sekce: Dopisy / odpovědi - Sdělovací prostředky

dopis

Redakce ČTK

Vážená redakce,

neexistuje žádná přímá souvislost mezi vzděláním strážníka nebo policisty a jeho náchylností ke korupci. Stejně tak neexistuje taková souvislost s náročností na přijímací řízení. Přes všechna deklarovaná přísná přijímací kritéria k Policii ČR je mezi policisty řada těch, kteří jsou zapojeni do organizovaného zločinu a berou úplatky.

...celý článek

| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |