07
2009

Měření rychlosti strážníky

sekce: Dopisy / odpovědi - Poslanecká sněmovna

Parlament České republiky

Senát

Poslanecká sněmovna

Vážená paní senátorko, Vážený pane senátore,
Vážená paní poslankyně, Vážený pane poslanče,

obracím se na Vás, v zastoupení strážníků, s apelem, abyste ve vztahu k zákonné úpravě umožňující strážníkům měření rychlosti používali zdravý rozum a nenechali se strhnout některými svými kolegy k přijetí naprosto absurdní právní úpravy. S odstupem několika měsíců, kdy je novela v účinnosti, a kdy je strážníkům přikázáno umístit před měřený úsek dopravní značku s upozorněním na měření rychlosti a stejně tak tento úsek dopravní značkou ukončit, můžeme zcela spolehlivě popsat, co díky této absurdní právní úpravě vzniklo. Vzhledem k tomu, že strážníci nemají ani technické podmínky převozu dopravních značek, které jste stanovili jako přechodné dopravní značení, na řadě nebezpečných míst se dosud neměří. I Vy sami jako řidiči, musíte každý den vidět, jak to ve skutečnosti na našich silnicích s dodržováním rychlosti je. Řidič, který rychlost dodržuje se opětovně stal jakým si „exotem“, neboť 9 z 10 řidičů rychlost překračuje a podle našeho 2měsíčního průzkumu, tj. v obcích v průměru o 15 km/h, ale nejsou výjimkou řidiči, kteří tuto rychlost překračují v průměru o 20 a více km/h. Z průběžného pozorování jsou to cca 4 z 10 řidičů. Úplně běžným jevem je skutečnost, že za měřeným úsekem označeným dopravními značkami na těch několika místech, kde je uplatňováno měření, řidiči automaticky přidávají plyn.

Myslím, že poslancům, kteří usilovali o to, aby strážníci pravomoc k měření neměli, anebo tuto pravomoc k měření měli, ale za co nejkomplikovanějších podmínek, šlo právě o snížení pravděpodobnosti postihu řidičů za rychlou jízdu. Že měří Policie ČR skrytě a způsobem, který byl strážníkům vyčítán, nevadí. V praxi se s tímto měřením řidič setká jen zřídka. Jakmile tuto pravomoc získali strážníci, pravděpodobnost přistižení při překračování rychlosti se zvýšila, a to samozřejmě začalo být na obtíž. Výhodou současného stavu je to, že Vás o něm nemusím přesvědčovat, protože většina z Vás jste řidiči a obě komory Parlamentu ČR sídlí v centru hl. m. Prahy. Nemusím Vás tedy ujišťovat o tom, že takový stav panuje, když se s ním sami téměř denně setkáváte. Že jsou silnice v ČR opět velmi nebezpečné, nemůžete popírat, a že k tomu řada z Vás přispěla absurdními zásahy do příslušných právních norem, je nepopiratelné. Všimli si toho nejen odborníci, ale i mnozí rozumní z Vás. Nastavili jste pro strážníky nová pravidla, která dostatečně zaručují, že bude měření rychlosti prováděné strážníky pod odbornou gescí Policie ČR.


Proč tedy ta absurdní povinnost umisťovat do měřených úseků přenosné dopravní značení a ještě v takových rozměrech, že by MP musela do svého vozového parku zařadit velká dodávková vozidla nebo malé náklaďáčky, a proč tuto povinnost nemá Policie ČR, když je to tak důležité, že se to dostalo i do právní úpravy?


Vzhledem k tomu, že se jedná o značku přenosnou, která z důvodu poryvů větru musí mít dostatečnou opěrnou základnu, není přeprava a umisťování takové konstrukce vůbec jednoduchá. Že čeští řidiči běžně takové značky otáčejí, příp. shazují na zem, je velmi dobře známo, a abychom mohli v současné době zákonu dostát musíme nechat umístěnou dopravní značku hlídat dalším strážníkem.

To, že se původně velmi funkční novela zákona o provozu na pozemních komunikacích 361/2000Sb. zavádějící bodový systém, stala postupně díky nekompetentním zásahům prakticky neúčinná, nemá smysl zmiňovat. Že řada z Vás, poslanců a senátorů, nadále tuto, pro bezpečnost občanů, velmi důležitou právní normu mrzačí, již nelze přehlížet. Díky postupnému odbourávání bodů za některé tzv. méně závažné, přestupky se nekázeň řidičů vrací před dobu přijetí bodového systému. Z pěších zón se opět stávají parkoviště, parkuje se ve velké míře na chodnících, v křižovatkách, na zákazech zastavení, apod. Máme přeborníky, které řešíme za stejný přestupek každý den a jejich dopravní přestupky v jednom roce čítají desítky položek.

  • Měření rychlosti strážníky je prováděno v přímé hlídkové službě dvěma způsoby:
  • - stacionárně umístěným radarem
  • - během jízdy služebního vozidla vybaveného radarem.

U měření během jízdy, v běžném silničním provozu, nelze uplatnit povinné umisťování dopravních značek informujících o měření rychlosti, a proto toto měření v praxi není používáno. Je poměrně běžné, že kolem služebního vozidla strážníků projede, vyšší než je povolená rychlost, řidič a mnohdy to dělá zcela záměrně neboť ví, že i kdyby ho strážníci radarem ve vozidle změřili, nemohou takový údaj použít.

Když jsme o této právní úpravě diskutovali s policisty různých evropských zemí, nechtěli ani věřit, že by někdo takovou úpravu do zákona mohl vůbec navrhnout, natož ji schválit. V řadě vyspělých zemí je dokonce postižitelné upozorňovat na činnost hlídek policie, včetně měření rychlosti. Sankce a opatření vůči neukázněným řidičům se zvyšují, neboť to odpovídá trendu zajištění potřebné míry bezpečnosti silničního provozu. Proč je v tomto směru v „exotické“ ČR trend opačný, chápe jen málokdo. Právní úpravou omezující měření rychlostí prováděné strážníky obecních policií, jste potěšili jen skupinu neukázněných řidičů. Jsou-li tedy pro tu část poslanců a senátorů, kteří právní úpravu schválili, skutečně neukáznění řidiči prioritou, které je třeba dát přednost před bezpečností silničního provozu? Mohu jen doufat, že při budoucím rozhodování tuto věc znovu zvážíte.


Chci Vás proto požádat, v zájmu bezpečnosti účastníků silničního provozu a tedy i Vás samotných a Vašich blízkých, abyste naprosto absurdní povinnost k umisťování dopravních značek do měřeného úseku pro strážníky zrušili.


S pozdravem
Miroslav Stejskal
Předseda ASOMP ČR


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |