Dopisy / odpovědi - Poslanecká sněmovna vs. ASOMPČR07
2009

Měření rychlosti strážníky

sekce: Dopisy / odpovědi - Poslanecká sněmovna

Parlament České republiky

Senát

Poslanecká sněmovna

Vážená paní senátorko, Vážený pane senátore,
Vážená paní poslankyně, Vážený pane poslanče,

obracím se na Vás, v zastoupení strážníků, s apelem, abyste ve vztahu k zákonné úpravě umožňující strážníkům měření rychlosti používali zdravý rozum a nenechali se strhnout některými svými kolegy k přijetí naprosto absurdní právní úpravy. S odstupem několika měsíců, kdy je novela v účinnosti, a kdy je strážníkům přikázáno umístit před měřený úsek dopravní značku s upozorněním na měření rychlosti a stejně tak tento úsek dopravní značkou ukončit, můžeme zcela spolehlivě popsat, co díky této absurdní právní úpravě vzniklo. Vzhledem k tomu, že strážníci nemají ani technické podmínky převozu dopravních značek, které jste stanovili jako přechodné dopravní značení, na řadě nebezpečných míst se dosud neměří. I Vy sami jako řidiči, musíte každý den vidět, jak to ve skutečnosti na našich silnicích s dodržováním rychlosti je. Řidič, který rychlost dodržuje se opětovně stal jakým si „exotem“, neboť 9 z 10 řidičů rychlost překračuje a podle našeho 2měsíčního průzkumu, tj. v obcích v průměru o 15 km/h, ale nejsou výjimkou řidiči, kteří tuto rychlost překračují v průměru o 20 a více km/h. Z průběžného pozorování jsou to cca 4 z 10 řidičů. Úplně běžným jevem je skutečnost, že za měřeným úsekem označeným dopravními značkami na těch několika místech, kde je uplatňováno měření, řidiči automaticky přidávají plyn.

...celý článek
03
2008

Žádost o změnu návrhu Novely zákona o obecní policii

sekce: Dopisy / odpovědi - Poslanecká sněmovna

Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna parlamentu ČR

Výbor pro bezpečnost

Mgr. František Bublan

na vědomí: členové Výboru pro bezpečnost
Podvýbor pro obecní a městské policie – předseda Mgr. Zdeněk Boháč
Členové Podvýboru pro obecní a městské policie
poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci,

obracím se na vás s žádostí o projednání námi navrhované změny předlohy Zákona o obecní policii, kterou v současné době projednáváte v rámci Zákona o Policii ČR a změnového zákona.


Důvodem naší žádosti je především odstranění letité diskriminace strážníků jako profesní skupiny, která je jako jediná v této zemi nucena neustále opakovat zkoušku k získání osvědčení strážníka, ačkoliv tato povinnost u jiných profesí, vč. Policie ČR, není vyžadována. Nikdo z vás nemusí procházet opakovaně maturitní zkouškou, příp. ověřením k získání vysokoškolského diplomu, a přesto je u strážníků nadále vyžadováno opakované přezkušování s možností ukončení pracovního poměru při finálním neúspěšném složení zkoušky. U policistů ČR je po zkušební době v souladu s ustanovením Zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů opakována zkouška pouze jednou a ta po úspěšném složení platí po celou dobu výkonu práce policisty.

...celý článek

| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |