Dopisy / odpovědi - Ministerstvo dopravy vs. ASOMPČR10
2006

Návrh změny k dp. značení vyhr. parkovišť pro osoby tělesně postižené.

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo dopravy a spojů

dopis

Ing. Aleš Řebíček - Ministr dopravy a spojů ČR

Vážený pane ministře,

prováděcí vyhláškou 193/2006 Sb. je stanovena povinnost označit vyhrazené parkoviště pro osoby tělesně postižené dopr. zn. IP 12 se symbolem O1 doplněné vodorovným značením O1 (symbol vozíčkáře). Jakkoliv lze takové duplicitní značení považovat za pozitivní ve vztahu k řidičům, kterým za neoprávněné stání na parkovišti pro osoby tělesně postižené hrozí poměrně citelný postih, nelze pominout fakt, že za určitých okolností toto duplicitní znační nebude z objektivních důvodů pro řidiče viditelné.

...celý článek
10
2005

Způsob stání vozidel

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo dopravy a spojů

dopis

Agenda řidičů

Dovolujeme si Vás

požádat o Váš výklad týkající se řešení přestupků spojených s nesprávným stáním vozidel na vyznačených parkovištích označených DZ IP11a až IP11g, případně IP12. Způsob parkování vozidel zakazující stání vozidel na vyznačených parkovištích zadní částí vozidla k chodníku byl v minulosti v hl.m. Praze řešen vyhláškou, která takové stání v obytných zónách zakazovala.

...celý článek
11
2004

Bodový systém

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo dopravy a spojů

dopis

Ing. Milan Šimonovský

Vážený pane ministře,

v minulosti jsem se na Vás několika dopisy obrátil, a to ve věci oprávnění strážníků v souvislosti s projednávanou změnou zákona o provozu na pozemních komunikacích. Tentokrát však chci svým dopisem plně podpořit Vaše úsilí o přijetí změny zákona o provozu na pozemních komunikacích, a to zejména té části, která hovoří o bodovém systému.

...celý článek
03
2004

Novela zákona č.361/2000 Sb.

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo dopravy a spojů

dopis

Ing. Milan Šimonovský

Vážený pane ministře,

dne 29. října 2002 jsem se na Vás obrátil s žádostí o zapracování změny §79 odst. 2 zák.č. 361/2000 Sb., a to v souvislosti s tehdy avizovanou přípravou novely tohoto zákona. Fakticky se však novelizace projednává až v nynější době.

...celý článek
03
2003

Nápis "STOP"

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo dopravy a spojů

dopis

Ing. Milan Šimonovský

Vážený pane ministře,

dopisem ze dne 29. října 2002 jsem se na Vás obrátil ve věci připravované novely zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a požádal jsem Vás o úpravu ustanovení § 79 odst. 2 ve věci oprávnění strážníků obecních policií „zastavovat vozidla s rozsvíceným nápisem „STOP“. Vzhledem k tomu, že toto oprávnění bylo v zákoně dáno výhradně Policii ČR, v odpovědi na můj dopis, kterou mi zaslal Váš náměstek ing. Jiří Kubínek pod č.j.: 2874/02-160, nám bylo přislíbeno, že náš návrh bude do návrhu novely zapracován.

...celý článek
03
2003

Úprava zákona č.361/2000 Sb. - Odstraňování vozidel

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo dopravy a spojů

dopis

Ing. Milan Šimonovský

Vážený pane ministře,

u zákona 553/1991 Sb. provedenou zákonem 311/2002 Sb. došlo k úpravě pravomoci strážníků, a to rozšířením oprávnění nařídit odstranění vozidla, které tvoří překážku provozu na pozemní komunikaci, v souladu s § 45 odst. 4 zákona 361/2000 Sb.

...celý článek

| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |