03
2003

Úprava zákona č.361/2000 Sb. - Odstraňování vozidel

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo dopravy a spojů

Ing. Milan Šimonovský

Vážený pane ministře,

u zákona 553/1991 Sb. provedenou zákonem 311/2002 Sb. došlo k úpravě pravomoci strážníků, a to rozšířením oprávnění nařídit odstranění vozidla, které tvoří překážku provozu na pozemní komunikaci, v souladu s § 45 odst. 4 zákona 361/2000 Sb.

Pro zajištění správného a jednotného postupu strážníků obecních policií v uvedené věci si vás dovoluji požádat o výklad § 45 odst. 4 zák. 361/2000 Sb. s upřesněním jednotlivých případů, kdy lze považovat za překážku silničního provozu vozidlo ponechané na pozemní komunikaci, ať již se jedná o krátkodobé či dlouhodobé stání a řidič se u vozidla nezdržuje.

Kromě obecných pravidel při posuzování, zda vozidlo tvoří překážku silničního provozu (např. vozidlo stojící v křižovatce a v těsné blízkosti křižovatky, vozidlo zakrývající výstražnou dopravní značku, značku upravující přednost, zákazovou dopravní značku, příkazovou dopravní značku, případně informativní dopr. značku nebo jiné případy, kdy lze považovat ponechání vozidla na pozemní komunikaci za překážku silničního provozu) bych rád znal odpověď na některé níže vyjmenované příklady.

1. Za jakých okolností tvoří překážku silničního provozu vozidlo ponechané na chodníku, kde není stání povoleno (zda musí vozidlo zabírat např. podstatnou část chodníku a je stáním vozidla zabráněno průjezdu chodců s kočárky, případně zda je stáním vozidla nucena skupina chodců vozidlo obcházet a vstupovat do vozovky např. v místě, kde je silná frekvence průchodu chodců.

2. Za obdobných podmínek jako v bodě 1 kvalifikovat jako překážku silničního provozu vozidlo stojící na přechodu pro chodce.

3. Zda lze považovat za překážku silničního provozu vozidlo stojící na místě vodorovného dopravního značení V 13a, V 13b, V 11a, V 11b.

4. Zda lze vždy za překážku silničního provozu považovat vozidlo, které stojí v zákazu zastavení ať již je tento zákaz proveden svislou, vodorovnou, nebo přenosnou dopravní značkou na základě přechodné úpravy silničního provozu.


S pozdravem
Miroslav Stejskal
Předseda ASOMP ČR


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |