10
2006

Návrh změny k dp. značení vyhr. parkovišť pro osoby tělesně postižené.

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo dopravy a spojů

Ing. Aleš Řebíček - Ministr dopravy a spojů ČR

Vážený pane ministře,

prováděcí vyhláškou 193/2006 Sb. je stanovena povinnost označit vyhrazené parkoviště pro osoby tělesně postižené dopr. zn. IP 12 se symbolem O1 doplněné vodorovným značením O1 (symbol vozíčkáře). Jakkoliv lze takové duplicitní značení považovat za pozitivní ve vztahu k řidičům, kterým za neoprávněné stání na parkovišti pro osoby tělesně postižené hrozí poměrně citelný postih, nelze pominout fakt, že za určitých okolností toto duplicitní znační nebude z objektivních důvodů pro řidiče viditelné.

V zimním období, kdy je na komunikaci sněhová pokrývka, nelze zajistit viditelnost vodorovného dopravního značení, které má řidiče upozornit na místo, kam má zakázáno vjet, zastavit a stát. Správní orgány, jako jediné s oprávněním ukládat sankce a opatření, vyžadují však od 1.7.2006 souběžné provedení obou dopravních značení. Jak budou nahlížet na situaci, kdy sice vodorovné značení provedeno bude, ale bude zakryto sněhovou pokrývkou, nedokáži odhadnout, v současné době však na provedení a viditelnosti obou dopr. zn. trvají.

Navrhuji proto, aby byla pro označování parkovacích míst pro osoby tělesně postižené stanovena povinnost označit takové místo svislou dopravní značkou úplně nového provedení a většího rozměru než je tomu dosud a tuto dopravní značku výrazně barevně odlišit. Pokud by totiž v zimním období správní orgány nedokázaly za neoprávněné stání na místě pro osoby tělesně postižené uložit opatření tak, jak je uvedeno v zákoně, budou řidiči toto vyhrazené parkoviště málo respektovat, obdobně jako tomu bylo před přijetím novely zákona a výrazně tím sníží parkovací možnosti tělesně postižených spoluobčanů.


S pozdravem
Miroslav Stejskal
Předseda ASOMP ČR


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |