11
2004

Bodový systém

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo dopravy a spojů

Ing. Milan Šimonovský

Vážený pane ministře,

v minulosti jsem se na Vás několika dopisy obrátil, a to ve věci oprávnění strážníků v souvislosti s projednávanou změnou zákona o provozu na pozemních komunikacích. Tentokrát však chci svým dopisem plně podpořit Vaše úsilí o přijetí změny zákona o provozu na pozemních komunikacích, a to zejména té části, která hovoří o bodovém systému. Sám jsem strážníkem Městské policie hl. m. Prahy 13 let a mám dostatek zkušeností s řidiči, kteří se opakovaně dopouštějí dopravních přestupků. Protože nadále zůstává v řidičích zakořeněný názor, že se lze v našem právním systému účinně vyhýbat zaplacení uložené sankce nebo prokázání přestupku konkrétnímu řidiči, je bodový systém jediným nástrojem, který může skutečně nastolit hmatatelné zvýšení dopravní kázně, což v konečném důsledku přinese snížení počtu dopravních nehod a zejména počtu zraněných a usmrcených osob.

Naprosto scestný a ničím nepodložený názor Vašeho oponenta z nedělní „Debaty“ ze dne 21. 11. 2004 pana Římana, že je bodový systém zaměřen na slušné řidiče, by neměl stát v cestě v přijetí účinného nástroje na neukázněné řidiče. Jak státní tak obecní policie se nikdy slušnými řidiči nezabývala, neboť pod pojmem slušný řidič si lze představit jen toho řidiče, který neporušuje právní normy související s provozem na pozemní komunikaci. Nevím tedy jak by se těchto slušných řidičů mohl bodový systém dotknou. Že je to metla na řidiče neukázněné, nelze popřít. To je také hlavním motem změny příslušného zákona. Jak by chtěl pan Říman nadále řešit jednání řidičů, kteří mají v jednom roce v záznamu na přestupkovém pracovišti 30, případně 40 i více přestupků.

Tito řidiči, přestože se dopouštějí přestupků, zejména špatným parkováním, ignorují i jiná ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. V současnosti stanovená výše sankcí je od dalších přestupků rozhodně neodradí. Jedna věc je uložení sankce, druhá je pak vymožení této sankce. Ani zvýšení sankcí za některé přestupky, by k větší kázni nevedlo. Všude tam, kde se jedná o tzv. nepřítomného pachatele dopravního přestupku, bude skutečné postižení přestupce složité. Tuto věc bohužel neřeší ani současně navrhovaná novela zákona. Čím závažnější pochybení řidiče, tím větší ztráta bodů. Jak logické a srozumitelné i pro laika. Že této jednoduché rovnici nerozumí pan poslanec Říman, je spíš jeho osobní věcí. Jeho vyjádření a boj proti navrhovanému bodovému systému musí s uspokojením vnímat každý neukázněný řidič. Žádné zpochybení řidiče nepřipraví tohoto řidiče o všechny body najednou. Čím větší pochybení a větší ztráta bodů bude pro takového řidiče znamenat, že si musí dávat na příště dobrý pozor, zda poruší zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Co je po případném přijetí novely zákona o pozemních komunikacích nutné udělat jinak než dosud je to, aby policie namísto namátkových kontrol vozidel (i když i tyto přispívají k větší dopravní kázni) řešila závažné přestupky řidičů a zaměřila se především na tu skupinu řidičů, kterým se přezdívá „piráti silnic“.

Z uvedených důvodů Vám vyjadřuji plnou podporu ve Vašem úsilí a doufám že se tak potřebná novela zákona v nejbližší době přijme.


S pozdravem
Miroslav Stejskal
Předseda ASOMP ČR


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |