Informace o založení asociace


Členský příspěvek na 1 rok činí 60 Kč (složenkou - na adresu Česká spořitelna a.s., Václavské nám. 16, pošt. přihr. 884, 111 21 Praha 1, č.ú. 000000-1942175319)

Důvodem založení (viz. zpáva o založení asociace) asociace bylo vytvořit organizaci, která bude v rámci České republiky hájit zájmy této profesní skupiny. Mezi hlavní činnosti bude tedy patřit vytvoření příznivého společenského pohledu na strážníky městských policií, zajišťování plnohodnotné zařazení profese strážníka obecní a městské policie do pracovně právních norem a vytvořit pro strážníky lepší společenské postavení.

Cíle činnosti jsou plně obsaženy ve stanovách , které jsou přílohou tohoto dopisu. Budeme do budoucna usilovat o změnu zákona č. 553/1991 Sb. tak, aby nám tento zákon umožňoval mnohem lépe plnit svou společensky významnou funkci při zabezpečování ochrany zdraví, života a majetku občanů. Chceme se také zbavit nepříjemného a nesmyslného břemene opakovaných zkoušek.

Chceme být na základě právních norem začleněni do jednotného bezpečnostního systému, zřízeného v obcích a získat vyšší stupeň spolupráce s Policií ČR na základě zákonné úpravy. Chceme také do budoucna vědět, za jakých okolností a v jaké skupině budou strážníci odcházet po dlouholeté službě veřejnosti, do starobního důchodu.

ASOMPČR nebude v žádném případě zasahovat do vnitřního chodu a struktur městských policií v obcích, ani si nečiní za cíl obhajovat členy ASOMPČR ve sporech se zaměstnavatelem. Tuto funkci musí plnit výhradně odborové orgány.


Za přípravný výbor: Tel/Fax.: 224 212 532: Miroslav Stejskal - Předseda ASOMP ČR.


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |