Informace o registraci nových členů


Bude připravena forma elektronické reg. nových členů, přesto je nutné zaslat do 30ti dnů od el. reg., poštou vyplněný formulář o registraci člena tak, aby bylo možné dokladovat, že je členem skutečně strážník obecní, nebo městské policie. Roční členský příspěvek činí 60,-Kč a nepředpokládá se jeho zvýšení.

Registrační formulář ke stažení zde.


Vážení kolegové,

v současné době jsou naše aktivity utlumeny, neboť musíme vyčkat na nově zvolenou poslaneckou sněmovnu, a to zejm. na jednotlivé výbory, přes které chceme znovu začít projednávat změnu zákona o obecní policii ve věci zrušení prolongací a nahrazení těchto prolongací pravidelným školením tak, jak je uvedeno v paragrafovém znění našeho návrhu. Určitou komunikaci předpokládám mezi členy po náběhu změny zákona o provozu na pozemních komunikacích (od 1.7.2006), který současně znamená i zvýšení pravomocí strážníků. Přenos informací a zkušenností s uplatňováním nových pravomocí může obecně přispět ke zkvalitnění práce strážníků v rámci celé republiky.

S pozdravem Miroslav Stejskal předseda ASOMP ČR.


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |