ASOCIACE STRÁŽNÍKŮ

Vítejte na stránkách asociace strážníků!

Naleznete zde informace o založení a důvodu vzniku asociace strážníků. Dále stránky obsahují podmínky registrace nových členů, složení rady asociace a také dokumenty a návrhy změn zákonů odesílané ministerstvům a dalším institucím.


Asociace strážníků obecních a městských policií ČR - Dopis ministryni práce a sociálních věcí

02
2019

Vážená paní ministryně,
dovoluji si Vás za profesní sdružení strážníků oslovit ve stejné věci, kterou s Vámi v současné době projednávají zástupci hl. m. Prahy a ředitel Městské policie Praha. Před mnoha lety jsem inicioval na ministerstvu práce a sociálních věcí návrh na zvýšení rizikového příplatku strážníků ...

...celý dopis (.PDF)


Asociace strážníků reaguje na televizní pořad Očima Josefa Klímy

11
2016

Vážení redaktoři, vážený pane Klímo.
Před několika dny jsem shlédl zprávy TV Prima a následně také pořad Očima Josefa Klímy, kde jste dali prostor panu Oganesjanovi alias Mike je pán. Bohužel jste si...

...celý dopis (.PDF)


Asociace strážníků obecních a městských policií ČR - Dopis ministrovi dopravy

05
2016

Vážený pane ministře,
Dovolte mi prosím, abych se na Vás obrátil jednak s určitou výhradou vůči práci ministerstva dopravy - agendy řidičů, ale také ve věci připravované změny sankcí a bodového systému, kterou jste inicioval, neboť obě dvě věci spolu úzce souvisejí. Zároveň mi však dovolte ocenit nejen Vaši snahu o změnu, ale i odvahu, s jakou jste k tomu přistoupil a připustil i návrhy veřejnosti.

...celý dopis (.PDF)


Vážené poslankyně, vážení poslanci Parlamentu České republiky

02
2016

Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

Vážené poslankyně,
vážení poslanci Parlamentu České republiky,
Dovoluji si Vás oslovit v návaznosti na blížící se projednávání novely Zákona č. 553/1991 Sb., O obecní policii.

...celý dopis (.PDF)


Starostka města Česká Lípa vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici velitele / velitelky Městské policie Česká Lípa

04
2015

Druh práce: vedoucí pracovník – strážník pověřený zastupitelstvem města plněním některých úkolů při řízení Městské policie Česká Lípa (zejm. úkolů spojených s organizací výkonu městské policie, úkolováním zaměstnanců města zařazených do městské policie a zajišťováním materiálně technických podmínek). Místo výkonu práce: Česká Lípa

Kompletní informace k výběrovému řízení (.PDF)


Nábor strážníků k Městské policii hl. m. Prahy

Nábor MP Praha - informace Vážení kolegové strážníci, Městská policie hl. m. Prahy má možnost zaměstnat v roce 2007 dalších 500 strážníků a v roce 2008 rovněž dalších 500 strážníků. Vím, že se strážníci hlásí také k jiným obecním policiím, kde však často v danou chvíli nejsou volná místa. Budeme rádi, když těmto strážníkům doporučíte nástup k pražské MP, kde mohou začít svou policejní kariéru. Pokud o někom takovém víte, budeme rádi, když jim o volných místech u pražské MP podáte informaci – více informací na tel. 267 002 111 (chtít přepojit na „nábor MP“) a na  www.mppraha.cz


Aktuální články - dopisy, odpovědi


07
2009

Měření rychlosti strážníky

sekce: Dopisy / odpovědi - Poslanecká sněmovna

Parlament České republiky

Senát

Poslanecká sněmovna

Vážená paní senátorko, Vážený pane senátore,
Vážená paní poslankyně, Vážený pane poslanče,

obracím se na Vás, v zastoupení strážníků, s apelem, abyste ve vztahu k zákonné úpravě umožňující strážníkům měření rychlosti používali zdravý rozum a nenechali se strhnout některými svými kolegy k přijetí naprosto absurdní právní úpravy. S odstupem několika měsíců, kdy je novela v účinnosti, a kdy je strážníkům přikázáno umístit před měřený úsek dopravní značku s upozorněním na měření rychlosti a stejně tak tento úsek dopravní značkou ukončit, můžeme zcela spolehlivě popsat, co díky této absurdní právní úpravě vzniklo. Vzhledem k tomu, že strážníci nemají ani technické podmínky převozu dopravních značek, které jste stanovili jako přechodné dopravní značení, na řadě nebezpečných míst se dosud neměří. I Vy sami jako řidiči, musíte každý den vidět, jak to ve skutečnosti na našich silnicích s dodržováním rychlosti je. Řidič, který rychlost dodržuje se opětovně stal jakým si „exotem“, neboť 9 z 10 řidičů rychlost překračuje a podle našeho 2měsíčního průzkumu, tj. v obcích v průměru o 15 km/h, ale nejsou výjimkou řidiči, kteří tuto rychlost překračují v průměru o 20 a více km/h. Z průběžného pozorování jsou to cca 4 z 10 řidičů. Úplně běžným jevem je skutečnost, že za měřeným úsekem označeným dopravními značkami na těch několika místech, kde je uplatňováno měření, řidiči automaticky přidávají plyn.

...celý článek
07
2008

Otevřený dopis ve věci změn pravomocí strážníků OP

sekce: Dopisy / odpovědi - Senát parlamentu

Senát Parlamentu České republiky

senátoři Parlamentu České republiky

na vědomí: poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ministr vnitra ČR: MUDr. Mgr. Ivan Langer

na vědomí: členové Výboru pro bezpečnost
Podvýbor pro obecní a městské policie – předseda Mgr. Zdeněk Boháč
Členové Podvýboru pro obecní a městské policie
poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vážený pane předsedo, vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

obracím se na vás v této době v zastoupení strážníků, neboť zanedlouho budete projednávat balík bezpečnostních zákonů, který obsahuje i ustanovení týkající se oprávnění strážníků obecních a městských policií. Jistě jste si povšimli, jaká je v současné době vedena mediální kampaň ve vztahu ke strážníkům obecních policií a my tuto kampaň považujeme za velmi nevybíravé, nekorektní a urážlivé útoky na profesní skupinu „strážník obecní policie“. V kampani je používána řada zkreslených a vysloveně nepravdivých údajů se zřejmým záměrem omezit dopady zákonem stanovené represe, zejm. vůči řidičům vozidel. Rád bych, abyste při svém rozhodování postupovali mnohem kvalifikovaněji, uvážlivěji a korektněji než tomu bylo v případě velké skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pokusím se vám co nejstručněji popsat, v čem jsou informace mylné a vysloveně nepravdivé.

...celý článek
03
2008

Žádost o změnu návrhu Novely zákona o obecní policii

sekce: Dopisy / odpovědi - Poslanecká sněmovna

Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna parlamentu ČR

Výbor pro bezpečnost

Mgr. František Bublan

na vědomí: členové Výboru pro bezpečnost
Podvýbor pro obecní a městské policie – předseda Mgr. Zdeněk Boháč
Členové Podvýboru pro obecní a městské policie
poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci,

obracím se na vás s žádostí o projednání námi navrhované změny předlohy Zákona o obecní policii, kterou v současné době projednáváte v rámci Zákona o Policii ČR a změnového zákona.


Důvodem naší žádosti je především odstranění letité diskriminace strážníků jako profesní skupiny, která je jako jediná v této zemi nucena neustále opakovat zkoušku k získání osvědčení strážníka, ačkoliv tato povinnost u jiných profesí, vč. Policie ČR, není vyžadována. Nikdo z vás nemusí procházet opakovaně maturitní zkouškou, příp. ověřením k získání vysokoškolského diplomu, a přesto je u strážníků nadále vyžadováno opakované přezkušování s možností ukončení pracovního poměru při finálním neúspěšném složení zkoušky. U policistů ČR je po zkušební době v souladu s ustanovením Zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů opakována zkouška pouze jednou a ta po úspěšném složení platí po celou dobu výkonu práce policisty.

...celý článek
03
2008

Odpověď na email strážníka Ivo Černého - MP Mladá Boleslav

sekce: Dopisy / odpovědi - Strážníci MP / OP

dopis

str.Ivo Černý

Vážený kolego,

členem asociace samozřejmě jsi a máš evidenční číslo 109. K Tvému dotazu uvádím, že je Tebou navržená nátlaková akce jako všechny obdobné krajní možností a u nás strážníků si výsledkem rozhodně nejsem jistý. Mnoho lidí v této uzemi by si přálo, abychom neexistovali, protože by si mohli beztrestně páchat protiprávní jednání.

...celý článek
03
2008

Email od strážníka Ivo Černého - MP Mladá Boleslav

sekce: Dopisy / odpovědi - Strážníci MP / OP

dopis

ASOMPČR

Ahoj,

Nevím sice jestli jsem ještě členem Asociace, ale myslím, že v souvislosti s novým návrhem novelizace zákona O obecní policii stejně musíme táhnout všichni za jeden provaz. Chtěl bych se zeptat, jestli jste neuvažovali o společné akci většiny městských a obecních policií typu “ výstražná stávka spojená s demonstrac“í. Jak už jsi několikrát psal jsme jediná zaměstnanecká skupina diskriminovaná formou prolongačních existenčních zkoušek.

...celý email
03
2008

Odpověď na dopis strážníka Tomáše Müllera

sekce: Dopisy / odpovědi - Strážníci MP / OP

dopis

Strž. Tomáš Miller

Vážený kolego,

navrhovanou novelu Zákona o policii ČR a související změnový zákon, který obsahuje i novelu Zákona o obecní policii, k dispozici mám, ale ne v elektronické podobě, abych ho mohl rozesílat. Jako zástupce ASOMP ČR jsem byl spolu se zástupcem hl. m. Prahy, Svazu měst a obcí a Grémia ředitelů městských policií statutárních měst účasten 2 dny na připomínkovém řízení k těmto zákonům, které bylo organizováno MV ČR. Mohu Vás informovat, že MV ČR připravilo tentokrát poměrně kvalitní novelu a ty body, které pro nás byly zásadně neakceptovatelné, byly po vzájemné dohodě upraveny do lepší podoby. Jediné, k čemu zástupci MV ČR mandát neměli, byla jakákoliv úprava ve věci prolongací zkoušek.

...celý článek
03
2008

Dopis od strážníka Tomáše Müllera

sekce: Dopisy / odpovědi - Strážníci MP / OP

dopis

ASOMPČR

Dobrý den,

pracuji u Městské Policie již 15 let a mám za sebou několik prolongačních zkoušek. Narozen jsem v roce 1967. Slyšel jsem, že se chystá novela zákona č. 553/1991 Sb., o nutnosti dodělání si středoškolského vzdělání, ukončeného maturitou. Nemohu na toto téma nic najít na internetu, můžete mi prosím podat bližší informace, nebo mě nasměrovat, kde bych se dozvěděl víc? Bude nějaká výjimka vztahující se na věk strážníka, či na délku jeho praxe?

Děkuji s pozdravem Tomáš Müller. Ostrava.


Ostatní články, dopisy a odpovědi naleznete v příslušných sekcích

| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |